Intézményünk éves rendje! Kövesse figyelemmel!
Főooldal
Középszintű érettségi időpontok 2017

Középszintű érettségi időpontok 2017

TANTÁRGYírásbeli időpontkezdésírásbeliszóbelikidolgozás ideje
magyar nyelv és irodalom2017.05.08. hétfő8:00a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: vizsgacsoportonként 4 példány helyesírási szótára vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott ismerethordozó (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű  szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album) a tételnek megfelelő részletekét független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90. 150 perc
matematika2017.05.09. kedd8:00a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó szögmérőa vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó szögmérőkét független feladatsor egyenkénti kiosztással: 45. 135 perc
történelem2017.05.10. szerda8:00a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja vizsgacsoprotonként legalább 3 példány helyesírási szótár, a vizsgázó biztosítja: középiskolai történelmi atlasza vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: Középiskolai atlaszösszefüggő feladatsor: 180 perc
angol nyelv2017.05.11. csütörtök8:00a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg értése) a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség)nincs segédeszköznégy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15 perc szünettel
német nyelv2017.05.12. péntek8:00a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg értése) a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség)nincs segédeszköznégy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15 perc szünettel
biológia2017.05.16. kedd8:00a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépa vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: állat és növényismeret c. könyv vagy ezzel egyenértékű információt tartalmazó egyéb kiadvány, illetve kísérlethez szükséges eszközökösszefüggő feladatsor: 120 perc
Informatika ismeretek2017.05.17. szerda8:00a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: internetelérés nélküli számítógép, megfelelő szoftverekkel, forrásfájlok; személyi feltétel: rendszergazdaA vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: számítógép internet eléréssel , az eszközlistában felsorolt eszközök; személyi feltétel: rendszergazdaösszefüggő feladatsor: 180 perc (számítógépes munka)
informatika2017.05.18. csütörtök8:00a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: számítógép a megfelelő szoftverekkel személyi feltétel: rendszergazda, a vizsgázó biztosítja: vonalzóa vizsgbizottságot működtető intézmény biztosítja: nyomtatott és elektronikus források, internetkapcsolattal rendelkező számítógépösszefüggő feladatsor: 180 perc (számítógépes munka)
földrajz2017.05.19. péntek14:00I. feladatlap: segédeszköz NEM használható,                                   II. feladatlap: a viszgázó biztosítja: használható segédeszközök: középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatokat és megjelenítésre nem alkalma zsebszámológép, körző és vonalzóa vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: középiskolai földrajz atlaszkét független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc
fizika2017.05.22. hétfő8:00a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépa vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja:Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, tételeknek megfelelően csoportosított kísérleti eszközök vagy mérőműszerek120 perc:                         I. feleltválasztós kérdéssor, II. összetett feladatok
olasz nyelv2017.05.25. csütörtök8:00a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg értése) a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség)nincs segédeszköznégy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15 perc szünettel
katonai alapismeretek2017.05.25. csütörtök14:00nincs segédeszköza vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: személyi és technikai segédeszközök a nyilvánosságra hozott anyag alapján120 perc
katolikus hittannincsnincsnincsa vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: Biblia (a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kiadása), a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, valamint a tétel kifejtéséhez szükséges szövegrészletek.
református hittannincsnincsnincsa vizsgabizottsságot működtető intézmény biztosítja: Biblia, Református énekeskönyv, bibliai atlaszok, az elemzendő források szövegei
testnevelésnincsnincsnincsa viszgabizottságot működtető intézmény biztosítja: tornaterem kosárpalánkkal, kézilabdakapuval, kijelölt röplabdapályával, mászókötéllel, tornaszőnyegekkel, ugrószekrénnyel, korláttal vagy/és nyújtóval, gyűrűvel; atlétikapálya legalább 200 m-es futókörrel, 60 méteres futóhellyel, távol- és magasugróhellyel, dobóhellyel; választás esetében esetén 25 m-es úszómedence; sportszerek; amennyiben szükséges, a zeneanyag lejátszásához magnetofon és6vagy CD-lejátszó; a vizsgázó biztosítja: személyi sportfelszerelés, a ritmikus sportgimnasztikához kéziszerek, zeneanyag (amennyiben felhasználja a gyakorlatnál)gyakorlat